terminal

  1. Như Quỳnh

    Hướng dẫn tạo branch mới trên GitHub

    Làm việc trực tiếp trong branch (nhánh) chính của một repository trên GitHub là một điều rất nguy hiểm, vì bạn có nguy cơ sẽ đẩy code lỗi vào project đó mà không thông qua việc review code. Để tránh điều này xảy ra, bạn nên tạo một branch mới và làm việc trong đó. Hãy cùng ITRUM tìm hiểu qua...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.