release preview

  1. TTTH

    Tin Tức Windows 11 ra mắt ở kênh Release Preview | Giai đoạn cuối cùng trước khi ra mắt chính thức

    Windows 11 đã được Microsoft chuyển sang kênh Release Preview. Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi được ra mắt chính thức. Thông tin cụ thể: Vào khoảng sáng ngày hôm nay (24/9), Windows 11 (cụ thể là Windows 11 Build 22000.194) đã chính thức xuất hiện ở kênh Release Preview cho những người...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.