share mouse

  1. Software Collection

    ShareMouse 5.0.49 Enterprise Full - Phần mềm chia sẻ chuột và bàn phím

    ShareMouse Pro là phần mềm cho phép bạn điều khiển nhiều máy tính từ một con chuột và bàn phím. Di chuyển chuột đến màn hình của máy tính mà bạn muốn điều khiển và con trỏ nhảy một cách kỳ diệu vào máy tính đó. Bất kỳ đầu vào chuột và bàn phím được truyền đến máy tính tương ứng. ShareMouse là...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.