Source Code Code tạo trang DNS Manager

Quảng Cáo

27/12/17
4
11
3
24 ♐︎
ITRUM Coin
10
DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.


Phép tương thường được sử dụng để giải thích hệ thống tên miền là, nó phục vụ như một “Danh bạ điện thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy chủ máy tính thành địa chỉ IP

Ví dụ, www.example.com dịch thành 208.77.188.166.

Sau đây mình sẽ chia sẻ code này :)

Đầu tiên các bạn upload tất cả các file trong folder CODE lên hosting
Sau đó mở phpMyAdmin import file "dns.sql" trong folder SQL lên tên CSDL bạn đã tạo.


Tiếp theo các bạn vào host mở file "config.php" và cấu hình lại.
Mã:
$db_host = "localhost"; // Giữ mặc định là localhost
$db_name = 'dns';// Đây là tên CSDL bạn vừa tạo và đã import ở trên
$db_username = 'root'; // Tên đăng nhập phpMyAdmin
$db_password = '';// Mật khẩu đăng nhập phpMyAdmin

Như vậy là hoàn tất rồi, bây giờ bạn vào Web và reg 1 tài khoản rồi trải nghiệm :)

Vậy là xong rồi nhé, chúc các bạn thành công :)

Download tại đây:
View hidden content is available for registered users!

Bản quyền bài viết thuộc ITRUM, khi share nhớ để nguồn.
 
  • Like
Reactions: 3 người

Quảng Cáo

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.