python

 1. ChenJi

  Khóa Học Codewithmosh - The Ultimate Django Full Series

  Master the fundamentals of web development with Python and Django 3.2+. Everything you need to build secure RESTful APIs with Django REST Framework. The Ultimate Django Series Part 1 Have you always wanted to learn Web development with Python but didn’t know where to start? Tired of lengthy...
 2. pht07

  Khóa Học 2021 Complete Python Bootcamp From Zero To Hero In Python

  Learn Python like a Professional! Start from the basics and go all the way to creating your own applications and games! What you’ll learn Learn to use Python professionally, learning both Python 2 and Python 3! Create games with Python, like Tic Tac Toe and Blackjack! Learn advanced Python...
 3. tienminhvydev

  Tài Liệu Learn to code with Python from scratch.

  Create Useful Projects What you'll learn Learn Python from the ground up. Learn how to setup a python development environment. Learn how to create GUI applications Create a functional todo app and deploy to cloud Create a functional portfolio app Create a basic calculator Create a digital...
 4. tienminhvydev

  Khóa Học Python Programming Course Bundle : Build 15 Applications

  Learn python programming with djnago, machine learning, etc. for anyone who wants to become an advanced level programmer What you'll learn Fundamentals of Programming with Python 3 Python Programming in Depth All Built-in Functions in Python and How to create one? Object Oriented Programming...
 5. tienminhvydev

  Khóa Học 2021 Python for Data Science & Machine Learning from A-Z

  Become a professional Data Scientist and learn how to use NumPy, Pandas, Machine Learning and more! What you'll learn Become a professional Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst or Consultant Learn data cleaning, processing, wrangling and manipulation How to create resume and land your...
 6. ChenJi

  Khóa Học Lập trình Python từ Zero - Hero

  Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C , Java , PHP ..v..v.. Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.