news feed

  1. tienminhvydev

    Tin Tức Facebook sẽ hạn chế các bài viết liên quan đến chính trị trên News Feed

    Sau những vụ bê bối và tranh cãi do News Feed của Facebook gây ra trong vài năm qua, công ty trong thời gian gần đây đã bắt đầu hợp tác với các cơ quan kiểm tra thông tin và giới hạn đối tượng của một số tài khoản và fanpage. Giờ đây, Facebook đang có kế hoạch nhằm giảm bớt số lượng bài viết có...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.