let's encrypt

  1. DocCoCauBai176

    Tin Tức Đã có 1 số người dùng không thể truy cập được internet: Tại sao, ai bị ảnh hưởng, và phải làm gì?

    Chứng chỉ Let’s Encrypt’s IdentTrust DST Root CA X3 hết hạn vào ngày 30/9 có thể dẫn đến việc một số người dùng không thể truy cập được vào vài trang web. Và trong thông cáo mới nhất của Let’s Encrypt đăng trên twitter cũng đã đề cập rằng chứng chỉ DST CA Root X3 của họ sắp hết hạn và 1 số bộ...

Phát hiện AdBlock!

Chúng tôi biết trình chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.